Hållbart företagande – Skapa både affärsnytta och samhällsnytta

Datum: 26 april
Plats: Garveriet

I en föränderlig värld med nya krav och möjligheter behöver alla verksamheter utveckla sitt hållbarhetsarbete, både för att kunna vara aktuella i sitt erbjudande och för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Varmt välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet. Du får en introduktion till begrepp och definitioner, väsentlighetsanalys, intressedialog och hur du kan få in hållbarhet i den dagliga verksamheten. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete har ni goda förutsättningar att skapa värde, både för den egna verksamheten och samhället i stort.

Om föreläsaren: Anna Simmons är projektledare på CSR Västsverige, Sveriges största sektorsöverskridande hållbarhetsnätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. Tillsammans för affärer och samhällsansvar.